Umowa na zapewnienie sieci.

Z dniem 1 stycznia 2016r. wszedł w życie obowiązek zapewnienia sieci przez wszystkich wprowadzających pojazdy.

Oferujemy zawieranie odpowiednich umów zapewniających sieć zbierania pojazdów dla Państwa działalności.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje wprowadzających pojazdy do składania sprawozdań dotyczących zapewnienia sieci oraz naliczenia ewentualnych opłat za brak sieci. Zachęcamy do generowania sprawozdań na naszej stronie (opcja dostępna po zalogowaniu).

Jak zawrzeć umowę?

  1. Pobierz umowę.
  2. Wydrukuj w dwóch egzemplarzach.
  3. Uzupełnij dane.
  4. Podpisz, opieczętuj i wyślij obie kopie na adres

    INTEGRATOR sp.z o.o.
    ul. Powstańców Listopadowych 29E/8
    35-606 Rzeszów

Pobierz umowę