Opłaty produktowe.

Zgodnie z prawem importerzy pojazdów podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.

W związku z tym zobowiązani są zapewnić odzysk i recykling odpadów oraz przeprowadzić publiczną kampanię edukacyjną. Oba te obowiązki może przejąć na siebie Organizacja Odzysku.

Współpraca z organizacją jest bardzo wygodna, gdyż wyręcza przedsiębiorcę w sporządzaniu i składaniu skomplikowanych dokumentów oraz przynosi spore oszczędności na obowiązkowych opłatach.

Sprawdź ile zapłacisz.

Podaj planowaną liczbę importowanych pojazdów w bieżącym roku lub liczbę zaimportowanych w roku poprzednim.

Osobowe
Dostawcze
Ciężarowe
Motocykle
Przyczepy
Budowlane
Rolnicze

Szacowana roczna opłata produktowa wyniesie 0,00 PLN netto

Jak zawrzeć umowę?

 1. Wygeneruj umowę.
 2. Wydrukuj w dwóch egzemplarzach.
 3. Wpłać opłatę za pełnomocnictwo. Potwierdzenie wpłaty dołącz do umowy.

  Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek właściwego dla siedziby Twojej firmy urzędu miasta lub gminy. Wysokość opłaty: 17,00 zł. Tytuł wpłaty: Pełnomocnictwo

 4. Podpisz, opieczętuj i wyślij obie kopie na adres

  INTEGRATOR sp.z o.o.
  ul. Powstańców Listopadowych 29E/8
  35-606 Rzeszów

Wygeneruj i pobierz umowę