Rejestr BDO.

Zgodnie z prawem marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Podstawą wpisu jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku rejestrowego lub wniosku aktualizacyjnego.

Importerzy pojazdów oraz warsztaty samochodowe jako podmioty mające obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów muszą zarejestrować się w bazie BDO.

Za pośrednictwem naszej strony możesz przygotować wniosek rejestrowy lub aktualizacyjny do Urzędu Marszałkowskiego.

Jak uzyskać wniosek BDO?

  1. Wypełnij wniosek.
  2. Opłać fakturę pro-forma.
  3. Po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy Ci gotowy druk wniosku wraz z fakturą VAT.

    Jeśli chcesz przyspieszyć proces wyślij potwierdzenie wpłaty na adres biuro@integrator.org.pl.

  4. Złóż wniosek przez moduł elektroniczny BDO.

    Cena: 100,00 zł netto

Wypełnij wniosek