18.10
2021
Zespół Integrator

Wszystko o opłacie produktowej - WIEDZA DLA IMPORTERÓW POJAZDÓW

Opłata produktowa bez tajemnic...kogo dotyczy, obowiązki importerów, kalkulator - te i wiele innych informacji zostały dla Państwa przygotowane w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Opłata produktowa – dla kogo?

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej na konto Marszałka swojego Województwa przez przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach, baterie, oleje smarowe czy opony. Ponadto obowiązek ten dotyczy również wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny. W Polsce obowiązek uiszczenia opłaty produktowej został wprowadzony wraz z początkiem 2014 roku zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawą o odpadach.

Opłata produktowa – definicja

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej na konto Marszałka swojego Województwa przez przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach, ale również między innymi baterie, akumulatory, oleje techniczne czy opony. Ponadto obowiązek ten dotyczy również wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny. W Polsce obowiązek uiszczenia opłaty produktowej został wprowadzony wraz z początkiem 2014 roku zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Koszty opłaty produktowej – kalkulator

Koszt opłaty produktowej jest bezpośrednio zależny od masy i ilości opakowań wprowadzonych na rynek. Wartości te są obliczane w oparciu o prowadzoną Ewidencję pojazdów. Jeśli chciałbyś zobaczyć dokładnie ile kosztowałoby Cię przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów przez organizację odzysku i ile możesz zaoszczędzić zawierając umowę, sprawdź nasz kalkulator opłaty produktowej.

Dlaczego warto podjąć współpracę z Organizacją odzysku?

Współpraca z organizacją jest bardzo wygodna – wyręcza przedsiębiorcę w sporządzaniu i składaniu skomplikowanych sprawozdań oraz przynosi znaczne oszczędności na obowiązkowych opłatach. Przekazując nam swoje obowiązki oszczędzasz nie tylko pieniądze, ale i czas.