05.02
2021
‼️ Ważna informacja ‼️
Jesteś zarejestrowany w BDO? Pamiętaj o opłacie rocznej!
Do uiszczenia opłat zobowiązane są podmioty według art. 57 ust.1. Ustawy o odpadach, czyli wprowadzający na terytorium kraju:
-sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
-baterie oraz akumulatory,
-pojazdy,
-produkty w opakowaniach,
-opony i oleje smarowe
-producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Podmioty te zobowiązane są do uiszczenia opłaty do końca lutego każdego roku!
Uwaga! Brak wpłaty skutkuje wykreśleniem podmiotu z rejestru!