icon download
INTEGRATOR TOM-DOLEKO-EKOLA
arrow

Podaj planowaną liczbę pojazdów na 2019 rok (lub liczbę sprowadzonych w 2018 roku)

arrow

Wybierz ofertę

arrow

Oferta pakietowa

oferta w opracowaniu

  • Stała cena za pojazd
  • Prosta obsługa
arrow

Oferta systemowa

netto

  • Cena uzależniona od ilości i rodzaju wprowadzonych pojazdów
  • Stały dostęp do ewidencji pojazdów
  • Ewidencja mas wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów
  • Kampania edukacyjna - bonus gadżetowy

Korzyści z umowy z Organizacją Odzysku

Umowa z Organizacją Odzysku TOM DOLEKO EKOLA SA zapewnia kompleksowe przejęcie obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. Zebranie, przetworzenie i odzysk zużytych materiałów oraz sporządzenie i przekazanie wymaganej od Przedsiębiorcy dokumentacji to gwarancja oszczędności, wygody i bezpieczeństwa.

Zawarte umowy zapewniają realizację obowiązków wynikających z:
  • ustawy o odpadach - olej, opona, preparaty smarowe, sprawozdanie
  • ustawy o bateriach i akumulatorach - sprawozdawczość, kampania edukacyjna, ewidencja mas wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów
  • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - sprawozdanie, kampania edukacyjna