Pakiet usług BDO - Wniosek

PROSZĘ POPRAWNIE WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Pełna nazwa firmy *
Czy jesteś mikroprzedsiębiorcą? *

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646) mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Imię *
Nazwisko *
NIP firmy *
Regon *
Miejscowość *
Ulica
Numer domu *
Numer lokalu
Kod pocztowy *
Poczta *
Numer telefonu *

Roczny koszt usług to 250 zł netto, z zastrzeżeniem postanowień warunków szczególnych.
Usługa dostępna po opłaceniu faktury proforma, w sposób w fakturze zastrzeżony.

* - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe